پی اچ پی

کلاس اتصال به پایگاه داده و اجرای کوئری توسط تابع MySQLi در PHP

با استفاده از کلاس زیر براحتی به پایگاه داده خود متصل شوید

 

class Db {
  private $connection;
  private static $db;

  public static function getInstance($option = null) {
    if (self::$db == null) {
      self::$db = new Db($option);
    }
    return self::$db;
  }

  private function __construct($option = null) {

    if ($option != null) {
      $host = $option['host'];
      $user = $option['user'];
      $pass = $option['pass'];
      $name = $option['name'];
    } else {
      global $config;
      $host = $config['db']['host'];
      $user = $config['db']['user'];
      $pass = $config['db']['pass'];
      $name = $config['db']['name'];
    }

    $this->connection = new mysqli($host, $user, $pass, $name);
    if ($this->connection->connect_error) {
      echo "Connection failed: " . $this->connection->connect_error;
      exit();
    }
    $this->connection->query("SET NAMES 'utf8'");
  }

  public function first($sql) {
    $records = $this->query($sql);
    if ($records == null) {
      return null;
    }

    return $records[0];
  }

  public function insert($sql) {
    $id = $this->connection->query($sql);
    if (!$id) {
      echo "Query:" . $sql . "failed due to" . mysqli_error($this->connection);
      exit;
    }
    return $id;
  }
  public function delete($sql) {
    $delete = $this->connection->query($sql);
    if (!$delete) {
      echo "Query:" . $sql . "failed due to" . mysqli_error($this->connection);
      exit;
    }
    return $delete;
  }

  public function update($sql) {
    $update = $this->connection->query($sql);
    if (!$update) {
      echo "Query:" . $sql . "failed due to" . mysqli_error($this->connection);
      exit;
    }
    return $update;
  }

  public function query($sql) {
    $result = $this->connection->query($sql);
    if (!$result) {
      echo "Query:" . $sql . "failed due to" . mysqli_error($this->connection);
      exit;
    }
    $records = [];
    if ($result->num_rows == 0) {
      return null;
    } else {
      while($row = $result->fetch_assoc()) {
        $records[] = $row;
      }
      return $records;
    }
  }

  public function connection() {
    return $this->connection;
  }

  public function close() {
    $this->connection->close();
  }
}

 

کلاس بالا اطلاعات اتصال به پایگاه داده رو از فایل Config میگیره که در زیر کد اون رو می بینید

global $config;
$host = $config['db']['host'] = 'localhost';
$host = $config['db']['user'] = 'یوزر پایگاه داده';
$host = $config['db']['pass'] = 'رمز یوزر';
$host = $config['db']['name'] = 'پایگاه داده';

 

استفاده:

ابتدا فایل کلاس نوشته شده و اطلاعات پایگاه داده (Config) رو در برگه مورد نظر فراخوانی کنید

require_once('config.php');
require_once('db.php');

 

با کد زیر براحتی به پایگاه داده متصل شوید

$db = Db::getInstance();

 

اجرای  کوئری ها:

نوشتن در پایگاه داده:

$db->insert("رشته کوئری");

دریافت اولین نتیجه:

$db->first("رشته کوئری");

دریافت نتیجه:

$db->query("رشته کوئری");

بروزرسانی:

$db->update("رشته کوئری");

حذف:

$db->delete("رشته کوئری");

۸-)

برچسب ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن